tel.: 0918 897 499
fax.: 042 4327292
ACEntrum, k.s., P.O.Box 182, Ventúrska 2, 81000 Bratislava 1

Nové účtovníctvo

Sobota, 27.11.2021

Odborný garant

Ing. Anna Lečková, PhD. - audítor, daňový poradca, expert v účtovníctve a audítorstve so skúsenosťami v zahraničí (New York, Brusel, Praha), má ACCA Certifikáty pre Medzinárodné audítorské štandardy a pre IFRS.

Ak máte otázky priamo na odborného garanta, mailujte:
leckova@acentrum.sk